CONTACT

SINGGEMEINSCHAFT RUNGGADITSCH

Friedemann Ploner (music director)
Tel: +39 339 1470147

Doris Bergmeister (president)
Tel: +39 376 0080853
E-Mail: guenther.ploner@rolmail.net

E-Mail: singgemeinschaft.runggaditsch@gmail.com


Ausschuss:

Doris Bergmeister Ploner : Obfrau

Friedemann Ploner : Musikleiter und Orchester -Dirigent

Christian Ploner: Kassier

Karin Maria Irsara: Schriftführerin

Eveline Goller: Beirat

Pauli Laimer: Beirat

Robert Insam: Beirat